Menu

Оголошення про проведення чергових Загальних зборів (27.04.2016)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів, які відбудуться об 11 год. 27 квітня 2016 року за адресою: вул. Транспортна, 3, м. Одеса – у приміщенні Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Вибори Голови та членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту роботи Зборів.
4. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Основні напрямки діяльності і розвитку Товариства в 2016 році.
5. Звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
7. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Початок реєстрацій акціонерів – о 1000 годині. Кінець реєстрації – о 1045 годині. Підсумки голосів – з 1045 до 1100 години. Початок роботи зборів – о 1100 годині. Для реєстрації акціонерам потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт, довідку ідентифікаційного коду), а повіреним особам – належним чином оформлену нотаріальну Довіреність та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів (Реєстр), що мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 2400 години 21 квітня 2016 року.

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються не пізніш як за 20 днів до їх скликання. З документами, пов’язаними з Порядком денним Зборів, кожний акціонер може ознайомитися за місцезнаходженням Товариства (м. Одеса, вул. Транспортна,3) починаючи з дати публікації оголошення про Загальні збори в робочі дні з 0830 години до 1700 годин та під час реєстрації учасників Зборів. Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є секретар Товариства Щелованова К.С.(каб. № 1). Телефон для довідок: (0482) 64 55 77, факс (0482) 64 54 56
2016

Генеральний директор Н.П. Пшеченко