Menu

Інформація для клієнтів відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» повідомляє про наступне:

1) Фінансові послуги.

ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» надає послуги у сфері страхування.
Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» має безстрокові ліцензії на проведення страхової  діяльності в формі обов’язкового  страхування, а саме:

– особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

– страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

– особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

– страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

Також безстрокові ліцензії на проведення страхової діяльності в формі добровільного страхування, а саме:

–    медичного страхування (безперервного страхування здоров’я);

– страхування медичних витрат;

– страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

– страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

– страхування від нещасних випадків;

– страхування наземного транспорту (крім залізничного);

– страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування»);

– страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»).

2) Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість.

ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» не надає додаткові фінансові послуги.

3) Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.

Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

4) Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

5) Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуг.

Під час надання послуг зі страхування ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» дотримується, зокрема, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів.

Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії.

Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленому чинним законодавством України.

За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у передбаченому договором страхування розмірі.

6) Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національний банк України

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9.

З графіком особистого прийому громадян керівництвом Національного банку України можна ознайомитися на офіційному веб-сайті: https://bank.gov.ua/

Телефон: 0 800 505 240, E-mail: nbu@bank.gov.ua

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Департамент захисту споживачів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1

Тел.: (044) 279 12 70, (044) 278 84 60, (044) 278 41 70

E-mail: info@dpss.gov.ua

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області

Адреса: 65042, м. Одеса, вул. 7-ма Пересипська, 6

Тел. / факс: (048) 716-13-01

E-mail: gu@odesa.consumer.gov.ua