Menu

Страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ

Страховик юридична особа, що у встановленому порядку одержала ліцензію на здійснення страхової діяльності і приймає на себе за договором страхування за певну винагороду (страхову премію) зобов’язання здійснити виплату страхового відшкодування внаслідок настання страхового випадку.

Страхувальники– фізичні особи, фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності або юридичні особи, які уклали із Страховиком договір страхування:

 •  фізичні особи – дієздатні фізичні особи від 18 до 65 років ;
 • фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності які зареєстровані згідно з чинним законодавством України;
 • юридичні особи – підприємства, організації та установи усіх форм власності, які здійснюють згідно з чинним законодавством України господарську, комерційну та виробничу діяльність.

Страховий випадок – випадок, що передбачається договором страхування, з настанням якого виникає обов’язок Страховика здійснювати виплату страхового відшкодування.

Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і що має ознаки імовірності і випадковості настання.

За Договором страхування може бути застраховане:

 • домашне майно, що належать на правах власності Страхувальнику та членам його родини, що спільно з ним проживають та ведуть спільне господарство;
 •  майно, що належить фізичним особам-суб’єктам підприємницької діяльності, а також майно, що складає основні і оборотні фонди підприємств.

Предметами договору страхування можуть бути такі види майна:

 • будівлі і промислові споруди, школи, лікарні, аеропорти і т.п.;
 • машини, обладнання та інвентар;
 • товарно-матеріальні цінності (у тому числі сировина, напівфабрикати), які придбав Страхувальник;
 • товарно-матеріальні цінності, виготовлені Страхувальником;
 • обладнання приміщень, які або належать Страхувальнику, або передані Страхувальнику в користування;
 • житлові будинки, квартири, дачні (садові) будинки та господарські будівлі, які знаходяться на земельній ділянці, яка належить або відведена Страхувальнику або члену його сім’ї, і які належать громадянам на правах приватної власності або знаходяться в їх користуванні згідно законодавству;
 • предмети інтер’єру, споживання, елементи оздоблення та обладнання квартир Страхувальника-громадянина в будинках державного і громадського фонду;
 • книги (у тому числі рукописи, бухгалтерські і ділові книги), журнали (в тому числі журнали креслень, схем, планів);
 • музичні інструменти, люстри, меблі, килими;
 • ювелірні вироби;
 • колекції, картини, скульптури, антикваріат;
 • мисливська зброя;
 • особисті речі (одяг, білизна, взуття) за постійним місцем проживання або за місцем тимчасового перебування страхувальника;
 • радіоапаратура, відеотехніка, кіно-і фотоапаратура, електронно-обчислювальні машини та електроприлади.

Страхові ризики відшкодовуються внаслідок:

 1. Пожежі, удару блискавки;
 2. Стихійних явищ:
 • землетрусу, оповзня, гірського обвалу, селю;
 • виверження вулкану або дії підземного вогню;
 • бурі, вихору, урагану, цунамі;
 • повіді, зливи, паводку, граду, дії підпочвених вод;
 • незвичайних для даної місцевості сильних морозів і снігопадів.
 1. Страховик відшкодовує також Страхувальнику розумні і доцільні витрати, що він зробив по рятуванню застрахованого майна, а також у випадку виникнення можливості збитку з метою його запобігання або зменшення.

При настанні страхового випадку Страхувальник (його представник, член родини або правонаступник) зобов’язаний:

 • Повідомити Страховика не пізніш 48 годин (не враховуючи вихідних і святкових днів) та протягом 3 днів подати «Повідомлення про страхову подію»;
 • Вжити усіх можливих заходів до врятування і збереження пошкодженого майна, усунення причин, що сприяли виникненню додаткової шкоди. Зберегти до прибуття Страховика або його представника все майно, що залишилося, як пошкоджене, так і непошкоджене;
 • Якщо випадок вимагає за законом втручання компетентних органів , як тільки стане відомо, повідомити останніх про те, що сталося;
 • Надати Страховику можливість провести огляд і обстеження пошкодженого застрахованого майна для визначення причин і розмірів шкоди і складання «Акту огляду». Представник Страховика має право розпочати огляд місця випадку і постраждалого майна не очікуючи повідомлення Страхувальника про збиток;
 • У погоджений з Страховиком термін, але не пізніше одного місяця з дня настання страхового випадку, надати перелік пошкодженого або знищеного застрахованого майна з зазначенням його вартості і страхової суми, а також відповідні документи компетентних органів за встановленою формою, що підтверджують факт настання страхового випадку;
 • З метою прояснення якихось неясних обставин надати інші документи або відомості за вимогою Страховика.