Menu

Страхування працівників під час відрядження

 

Страховик – юридична особа, що у встановленому порядку одержала ліцензію на здійснення страхової діяльності і приймає на себе за договором страхування за певну винагороду (страхову премію) зобов’язання здійснити виплату страхового відшкодування внаслідок настання страхового випадку.

 Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, що уклала із Страховиком, на підставі Правил, договір добровільного страхування наземних транспортних засобів, щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування.

Страховий випадок – подія, яка визначена договором страхування, що відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Застрахованій особі або Вигодонабувачу.

Страховий ризик – певна подія, передбачена договором страхування, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Застрахованою особою може бути особа, яка живе в Україні та/або починає подорожувати з її території. Застрахованою особою можуть бути особи, які на момент укладання договору страхування є не молодші 1-го та не старші 70 років, з добрим станом здоров’я.

Страхування може здійснюватись для фізичних осіб, які перебувають на території України, а також для фізичних осіб, які виїжджають за кордон.

Страховими ризиками є:

 • Раптове захворювання Застрахованої особи;
 • Травматичне ушкодження, розлад здоров’я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
 • Смерть Застрахованої особи внаслідок раптового захворювання, нещасного випадку.

Страховими випадками є:

 • Звичайні та виправдані витрати на евакуацію та/або пов’язані з нею витрати на транспортування до лікарні, витрати на медичну допомогу, гонорар лікаря та/або спеціаліста, вартість короткочасного або тривалого курсу лікування Застрахованої особи, вартість медикаментозного лікування, лікарських препаратів, зумовлені нещасним випадком або раптовим захворюванням Застрахованої особи;
 • Звичайні та виправдані витрати на послуги зв’язку з Асистантом, Страховиком або службами спасіння чи невідкладної допомоги при настанні страхового випадку або екстремальної ситуації не більше 100 доларів США;
 • Звичайні та виправдані витрати у межах страхової суми, які необхідні після госпіталізації чи лікування для проведення медичної репатріації до місця постійного проживання, та/або найближчого медичного пункту за місцем проживання, де може бути надано належне медичне обслуговування по рекомендації лікарів, як прямий наслідок нещасного випадку або раптового захворювання Застрахованої особи;
 • У випадку смерті Застрахованої особи витрати, попередньо узгоджені з Асистантом або Страховиком, на транспортування тіла або попелу до місця поховання в країні постійного проживання (за винятком вартості поховання або похорону);
 • Витрати на невідкладну стоматологічну допомогу при гострому зубному болю, включаючи пломбування тільки природних (натуральних) зубів, але не більше 200 доларів США;
 • Витрати на надання правового захисту у разі ДТП із застрахованою особою у межах 200 доларів США;
 • Витрати на надання допомоги при втраті документів у межах 100 доларів США;
 • Витрати на сервісну допомогу у випадку втрати багажу у межах 100 доларів США;
 • Витрати на надання можливості зв’язку з адвокатом (без оплати його послуг);
 • Витрати на візит третьої особи у випадку перебування в лікарні більше 10 днів.

Порядок укладання договору

 • Для укладання договору страхування Страхувальник подає письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування;
 • Договір страхування набирає чинності з моменту його підписання кожною із сторін та внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування;
 • Договір страхування укладається в письмовій формі й видається Страхувальнику після його підписання сторонами. При втраті примірника договору страхування Страхувальник звертається до Страховика із заявою про видачу йому дубліката;
 • При укладенні договору страхування Застрахованим особам може бути додатково видані документи, що посвідчують факт укладання Договору страхування;
 • Договором страхування може бути визначене, що він діє тільки під час подорожі за територіальні межі країни громадянства чи постійного проживання Застрахованої особи. Страхування починається з часу, коли Застрахована особа покидає територіальні кордони країни громадянства чи постійного проживання та закінчується, коли Застрахована особа повертається до території країни громадянства чи постійного проживання;
 • При страхуванні з строком перебування за межами країни громадянства чи постійного проживання Застрахованої особи договір страхування набуває чинності з моменту перетину кордону країни, вказаної у договорі страхування, але не раніше 00 годин дня, вказаного у договорі як початок періоду страхування, і закінчує діяти через проміжок часу, вказаний у договорі, як кількість діб страхування, але не пізніше, ніж до моменту перетинуСтрахувальником, який повертається в Україну, кордону країни, вказаної у договорі страхування, або кордону будь-якої з країн, що належать до території, вказаної у договорі страхування, і не пізніше 24 годин 00 хвилин дня, вказаного у договорі.

Виключаються з території страхування:

 • Країни, на території яких ведуться військові дії;
 • Країни, по відношенню до яких діють економічні та/або військові санкції Організації Об’єднаних Націй;
 • Території, на яких виявлено та визнано епідемії та епізоотії;
 • Території країн, при відвідуванні яких з очевидною ймовірністю може бути завдано шкоди здоров’ю людей.

У разі настання страхового випадку, Страхувальник (Застрахована особа) зобов’язаний:

 • Без затримки, але у будь-якому разі не пізніше 48 годин (за винятком вихідних та святкових днів), повідомитипро це Страховика або Асистанта, який забезпечує цілодобовий телефонний зв’язок;
 • Якщо Страхувальник самостійно не може повідомити про те, що сталося Асистанта чи Страховика, це може зробити інша особа (керівник туристичної групи, працівник медичного закладу і т.і.);
 • Страхувальник (Застрахована особа) повинен узгодити з Асистантом чи Страховиком подальші дії та уточнити перелік документів, необхідних для отримання страхового відшкодування;
 • Асистант забезпечує консультаційну допомогу у будь-який час вдень і вночі 365 днів на рік;
 • Асистант сповіщає Страховика про настання події, що може бути кваліфікована як страховий випадок протягом 1 (одного) робочого дня, після надходження повідомлення від Застрахованої особи або іншої особи, якщо інше не обумовлено у договорі між Страховиком та Асистантом.