Menu

Страхування вантажів та багажу

Страховик юридична особа, що у встановленому порядку одержала ліцензію на здійснення страхової діяльності і приймає на себе за договором страхування за певну винагороду (страхову премію) зобов’язання здійснити виплату страхового відшкодування внаслідок настання страхового випадку.

Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, що уклала із Страховиком, на підставі Правил, договір добровільного страхування наземних транспортних засобів, щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування.

Страховий ризик – визначений випадок, у разі настання якого проводиться страхування, та що має ознаки імовірності та випадковості настання.

Страховий випадок – випадок, передбачений Договором страхування, що відбувся, та з настання якого виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику.

Вантаж – товар або майно, що знаходяться у путі.

Збитокзавдана застрахованому вантажу внаслідок страхового випадку шкода, що підлягає відшкодуванню Страховиком.

Договір страхування може бути укладений на підставі однієї з вказаних нижче умов:

«З відповідальністю за усі ризики»

За Договором страхування, укладеним за цією умовою, відшкодовуються незалежно від їх відсотку:

 • збитки від пошкодження або повної загибелі усього або частини вантажу, які сталися за будь-яких причин, окрім випадків, передбачених умовами пп.5.1.1. – 5.1.9. дійсних Правил;
 • збитки, видатки та внески по загальній аварії;
 • всі необхідні та доцільно зроблені витрати по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку та встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування.

 «З відповідальністю за окрему аварію»

За Договором страхування, укладеним за цією умовою, відшкодовуються:

 • збитки від пошкодження або повної загибелі усього або частини вантажу внаслідок вогню, блискавки, бурі, вихору та інших стихійних лих, аварії або зіткнення суден, літаків та інших засобів перевезення між собою, або удару їх об нерухомі або плавучі предмети, посадки судна на мілину, провалу мостів, вибуху, пошкодження судна кригою, проникнення забортної води, а також внаслідок заходів, вжитих для рятування або гасіння пожежі;
 • збитки внаслідок зникнення судна або літака без вісті;
 • збитки від пошкодження або повної загибелі усього або частини вантажу внаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладці, розвантаженні вантажу та прийомі судном палива;
 • збитки, видатки та внески по загальній аварії;
 • усі необхідні та доцільно зроблені витрати по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку та встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування.

«Без відповідальності за пошкодження, крім випадків загибелі»

За Договором страхування, укладеним за цією умовою, відшкодовуються:

 • збитки від повної загибелі усього або частини вантажу внаслідок вогню, блискавки, бурі, вихору та інших стихійних лих, аварії або зіткнення суден, літаків та інших засобів перевезення між собою, або удару їх об нерухомі або плавучі предмети, посадки судна на мілину, провалу мостів, вибуху, пошкодження судна кригою, проникнення забортної води, а також внаслідок заходів, вжитих для рятування або гасіння пожежі;
 • збитки внаслідок зникнення судна або літака без вісті;
 • збитки від повної загибелі усього або частини вантажу внаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладці, розвантаженні вантажу та прийомі судном палива;
 • збитки від пошкодження вантажу внаслідок аварії або зіткнення суден, літаків та інших засобів перевезення між собою або будь-яким нерухомим або плавучим предметом (включаючи кригу), посадки судна на мілину, пожежі або вибуху на судні, літаку або іншому засобі перевезення;
 • збитки, видатки та внески по загальній аварії;
 • всі необхідні та доцільно зроблені витрати по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку та встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування.

Порядок укладання договору

Договір страхування укладається на підставі письмової Заяви, яка повинна містити наступні відомості:

 • точну назву, рід упаковки, кількість місць та вагу вантажу;
 • номера та дати коносаментів або інших перевізних документів;
 • тип транспорту (при морському перевезенні – назву, рік побудови, прапор та тоннаж судна);
 • спосіб відправки вантажу (у трюмі або на палубі, навалом, насипом, наливом);
 • пункти відправлення, перевантаження та призначення вантажу;
 • дату відправки вантажу;
 • умови страхування.

Страхувальник зобов’язаний повідомити також всі інші відомі йому дані про обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня ризику.

Договір страхування набуває чинності з моменту, означеного у договорі страхування як дата початку дії Договору, але не раніш надходження страхової премії або її частини Страховику і закінчується о 24 годині 00 хвилин дати, означеної у договорі страхування як дата закінчення дії договору страхування, якщо інше не передбачене договором страхування.

У разі настання страхового випадку, Страхувальник або його предстаник зобов’язаний:

 • Вжити всіх можливих заходів щодо рятування та збереження пошкодженого вантажу;
 • Протягом 48 годин сповістити про те, що трапилось, Страховика або його представників;
 • Зберегти усі пошкоджені або замінені замки та пломби для їх наступного освідчення аварійним комісаром (сюрвеєром), експертом або представником Страховика;
 • Не міняти до складання комерційного акту розташування та упаковку вантажу, якщо тільки це не потребується для врятування вантажу, зменшення шкоди або запобігання нової;
 • Відобразити у комерційному акті відомості про вантаж, транспортний засіб, маршрут проходження та виявлену або передбачувану шкоду;
 • Сповістити про те, що трапилось, відповідні характеру страхового випадку органи (внутрішніх справ, метеорологічного або сейсмологічного контролю, пожежний нагляд, адміністрацію порту, авіапорту, залізничної станції, вантажної автостанції, складу, представників судновласника, перевізника, комісію по розслідуванню морської або повітряної пригоди, організацію, що безпосередньо здійснювала вантажно – розвантажувальні роботи), а на території інших держав – відповідні ним органи таких країн та негайно розпочати збір документів, що вимагаються Страховиком для врегулювання шкоди.