Menu

КАСКО

Страховик юридична особа, що у встановленому порядку одержала ліцензію на здійснення страхової діяльності і приймає на себе за договором страхування за певну винагороду (страхову премію) зобов’язання здійснити виплату страхового відшкодування внаслідок настання страхового випадку.

Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, що уклала із Страховиком, на підставі Правил, договір добровільного страхування наземних транспортних засобів, щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування.

Страховий ризик – певна подія, визначена Правилами, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий випадок – подія, яка передбачена договором страхування, укладеним у відповідності із Правилами, що фактично відбулась, і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) Страхувальнику або іншій особі.

Страховими ризиками є:

 • Пошкодження (знищення) транспортного засобу та/чи його додаткового обладнання внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) та інші пошкодження застрахованого ТЗ, які сталися під час його руху або пересування іншого транспортного засобу – надалі ДТП;
 • Пошкодження (знищення) транспортного засобу та/чи його додаткового обладнання внаслідок протиправних дій третіх осіб (ПДТО), а також таємне чи відкрите викрадення (внаслідок крадіжки, грабежу, розбійних дій) додаткового обладнання ТЗ;
 • Пошкодження (знищення) транспортного засобу, та/чи його додаткового обладнання внаслідок стихійного лиха, падіння дерев та інших предметів, нападу тварин, по-жежі або вибуху у цьому транспортному засобі внаслідок причин внутрішнього характеру, а також інших випадкових подій і природних явищ;
 • Таємне чи відкрите викрадення (внаслідок крадіжки, грабежу, розбійних дій) транспортного засобу.

Порядок укладання договору КАСКО

 • Договір страхування укладається на підставі письмової Заяви Страхувальника про страхування транспортного засобу;
 • Для укладення договору страхування потрібно пред‘явити Страховику один з таких документів на ТЗ: документ про реєстрацію ТЗ, довідка-рахунок, митна декларація. Якщо Страхувальник не є власником транспортного засобу, він також повинен пред’явити документ, що дає йому право користування цим ТЗ;
 • При страхуванні транспортного засобу, перед укладанням, поновленням чи зміною умов договору страхування Страхувальник зобов’язаний надати ТЗ для огляду. Представник Страховика зобов’язаний звірити номер кузова (шасі), державний реєстраційний номер з даними, вказаними в одному з документів, пред’явлених Страховиком, зазначити наявність додаткового обладнання, що страхується, комплектність ТЗ, а також наявність його пошкоджень. Наведені вище відомості заносяться до Заяви, яка підписується Страхувальником і уповноваженим представником Страховика.

У разі настання страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний:

 1. При настанні ДТП:
 • негайно зупинити свій транспортний засіб і залишатися на місці пригоди;
 • увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки;
 • не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають відношення до пригоди;
 • повідомити про ДТП орган міліції (поліції), записати прізвища і адреси очевидців чекати прибуття працівників міліції (поліції);
 • вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди, огородження їх та організувати об’їзд місця пригоди;
 • до проведення медичного огляду не вживати без призначення медичного праців-ника алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, які входять до складу офіційно затвердженої аптечки);
 • повідомити Страховика.
 1. При пошкодженні (знищенні) транспортного засобу та/чи його додаткового обладнання внаслідок ДТП, в найкоротший строк повідомити про подію відповідні державні органи (міліцію (поліцію), службу пожежної охорони, тощо) та Страховика.
 1. Вжити всіх можливих заходів для зменшення шкоди, заподіяної застрахованому ТЗ.
 2. Протягом трьох робочих днів відправити Страховику інформацію про страховий випадок (по факсу, телеграфу тощо), та подати заяву про страховий випадок за формою встановленою Страховиком. Перевищення зазначеного строку є припустимим у випадку, коли Страхувальник не мав фізичної можливості своєчасно направити це повідомлення, зокрема, внаслідок ушкодження здоров’я під час настання ДТП.
 3. Страхувальник має право не повідомляти про страховий випадок органи ДАІ (поліції) тощо тільки при наявності збитків, заподіяних скляним деталям кузова, скляним частинам приборів зовнішнього освітлення, дзеркалам. У договорі страхування може бути розширено перелік таких пошкоджень. У всіх інших випадках Страхувальник зо-бов‘язаний сповістити про подію органи ДАІ (міліції).
 4. Вжити всіх можливих заходів для встановлення і фіксації у документальному вигляді реквізитів третіх осіб, які можуть бути визнані винними у заподіянні шкоди за-страхованому ТЗ. Це стосується інших учасників ДТП, зокрема, в частині наявності у них полісів страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу.