Menu

Публічна інформація

 1. Протокол №1 Річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 р.

 2. Аудиторський звіт за 2018 рік.

 3. Річний звіт за 2018 рік.

 4. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “СК “ТАСТ-ГАРАНТІЯ” станом на 19.04.2019 р.

 5. Повідомлення акціонерам про проведення річних Загальних зборів 25.04.2019 р.

 6. Заміна складу посадових осіб емітента 02.05.2018

 7. Повідомлення про виникнення особливої інформації 26.04.2018

 8. Річний звіт за 2017 рік

 9. Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» від 26.04.2018 р.

 10. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.04.2018 р.

 11. Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів

 12. Оголошення про проведення загальних зборів 26.04.2018

 13. «Повідомлення про виникнення особливої інформації» від 20.03.2018р.

 14. Запрошення на позачергові Загальні збори 11.08.2017

 15. Протокол №2 від 19.06.2017

 16. Протокол загальних зборів 27.04.2017

 17. Внесення змін до порядку денного

 18. Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

 19. Проведення чергових Загальних зборів (27.04.2017)

 20. Зміна складу посадових осіб емітента (17.10.2016)

 21. Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

 22. Протокол річних Загальних зборів акціонерів за 2016 року

 23. Оголошення про проведення чергових Загальних зборів (27.04.2016)

 24. Зміна складу посадових осіб емітента (30.04.2015)

 25. Аудиторський висновок за 2014 рік

 26. Річна інформація емітента цінних паперів (2014)

 27. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (2015)

 28. Протокол загальних зборів акціонерів (16.04.2015)

 29. Оголошення про проведення чергових Загальних зборів (16.04.2015)

 30. Чергові збори акціонерів (24.04.2013)

 31. Позачергові звітні збори акціонерів (14.01.2013)