Menu

Особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин

Постановою Кабінету Міністрів України  від 3 квітня 1995 р. N 232 було затверджено Порядок і правила  проведення порядок і умови обов’язкового особистого  страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Страхування працівників відомчої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), далі – страхування, здійснюється з метою захисту їхнього життя  та  здоров’я під час виконання своїх обов’язків за рахунок коштів, передбачених  у кошторисах на їх утримання, підприємств, установ  та  організацій, де  вони  створені,  а  працівників місцевої пожежної хорони – за рахунок юридичних осіб, які утримують підрозділи цієї охорони, або за рахунок місцевого бюджету.

Застрахований  –  працівник  відомчої  та  місцевої  пожежної охорони,  член  добровільної пожежної дружини (команди), який виконує згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж  і ліквідації наслідків аварії.

Страховий випадок – загибель (смерть),  поранення  (контузія, травма або каліцтво), захворювання, одержані  під  час  ліквідації пожежі або наслідків аварії  застрахованим,  який  виконував  свої обов’язки згідно з наказом або дорученням.

Для   одержання   страхової   суми   застрахований  (його спадкоємці) подає страховику заяву за формою, а також пред’являє документ, що посвідчує особу.

Крім  цього додаються:

а)  у  разі  загибелі  або  смерті  застрахованого  –   копії свідоцтва  про  смерть  застрахованого,  свідоцтва  про  право  на спадщину;

б) у разі втрати застрахованим працездатності – копія довідки медико-соціальної  експертної  комісії    про    ступінь    втрати працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку.