Menu

Оголошення про проведення чергових Загальних зборів (16.04.2015)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів, які відбудуться 16 квітня 2015 року за адресою: вул. Транспортна, 3, м. Одеса – у приміщенні Товариства, каб.№1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Вибори Голови та членів Лічильної комісії.
3. Затвердження Регламенту роботи Зборів.
4. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Основні напрямки діяльності і розвитку Товариства в 2015 році.
5. Звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
7. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку( збитку) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Про обрання Ревізора Товариства.
13. Про дострокове припинення повноважень Генерального директора Товариства, згідно заяви.
14. Про обрання Генерального директора Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, визначення розміру винагороди, вибори особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
16. Про погашення позик, раніше наданих Товариством.
17. Про продаж акцій, викуплених Товариством. Про прийняття рішення щодо викуплених акцій.
18. Вихід Товариства зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронне товариство «Супер-Кентавр».

Початок реєстрацій акціонерів – о 09:00 годині. Кінець реєстрації – о 09:45 годині. Підсумки голосів – з 09:45 до 10:00 години. Початок роботи зборів – о 10:00 годині. Для реєстрації акціонерам потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт, довідку ідентифікаційного коду), а повіреним особам – належним чином оформлену нотаріальну Довіреність та документ, що посвідчує особу.
Перелік акціонерів (Реєстр), що мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24:00 години 09 квітня 2015 року.
Прийом пропозицій можливий за поданням письмової заяви від акціонера: щодо питань, включених до порядку денного – не пізніш як за 20 днів до дати проведення Зборів; щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.
Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються не пізніш як за 20 днів до їх скликання. З документами, пов’язаними з Порядком денним Зборів, кожний акціонер може ознайомитися за місцезнаходженням Товариства (м. Одеса, вул. Транспортна,3) починаючи з дати публікації оголошення про Загальні збори в робочі дні з 08:30 години до 17:00 годин та під час реєстрації учасників Зборів. Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Корпоративний секретар Товариства Поплавська Олена Дмитрівна (каб. № 3). Телефон для довідок: (0482) 64 55 77, (048) 759 12 75.
2